Project Description

REMONTTI

Toteutamme Kanttilassa mittavan muutos- ja korjaustyön. Kaikki rakennuksessa oleva huono materiaali poistetaan. Työn toteuttavat alan ammattilaiset. Kohde on arvotettu historiallisesti merkittäväksi kohteeksi maisemansa, historiansa sekä henkilöhistoriansa ansiosta Kanttilan 1700 neliön tilat on suunniteltu seuraavasti
Ensimmäinen kerros: Minnan kahvila & kauppa. Sisustus teatterin keinoin. Keskustelutilat.
Toinen kerros: Minnan koti. Residenssi- ja työtilat, kohtaamistilat.
Kolmas kerros: Minnan ullakko. Kesäkäyttöön näyttely-monimuototila, työtilat.
Piha-alue: Minnan kuisti. Upea Light room, tilaisuudet, konsertit, esitykset

Tämänhetkiset piirustukset ja tilaratkaisut ovat kuopiolaisen suunnittelu- ja arkkitehtitoimisto Partanen & Lamusuo Oy:n toteuttamia. Mukana ydintiimissä ovat kulttuurihistoriallisten kohteiden erikoisasiantuntija arkkitehti Hannu Puurunen Lapinlahdelta ja Savonia-ammattikorkeakoulun arkkitehtuuri- ja rakennusalat koulutusvastuupäällikkö Harry Dunkelin johdolla. Tiimin ja toimintamallin on koonnut kuopiolainen taidehallinnon asiantuntija, kunnostusprojektia johtava taiteilija-yrittäjä Anja Lappi.

Kanttilan muutos- ja korjaustyö on kulttuuritilahanke. Tila- ja toimintasuunnitelmien pohjaksi on kerätty mm. tulevien, mahdollisten käyttäjien ehdotuksia ja Kanttilaan aiemmin kohdistuneita suunnitelmia. Hankesuunnitelmat tarkentuvat koko projektin aikana, tutkimustulokset ja purkutyö määrittelevät rakennusteknisiä ratkaisuja. Residenssitoiminnan tarveselvitys viedään loppuun vuoden 2020 aikana.
Vuosi 2020
Rakennushistoriallinen selvitys valmistuu, haitta-ainetutkimukset valmistuvat ja tehdään päätökset siitä, miten kulttuurihistoriallisesti arvokkaita rakennuksen osia säilytetään. Tässä yhteydessä valmistuu tilaratkaisut, jotka ovat arkkitehtisuunnittelun lähtötietoja. Pääsuunnittelija käy neuvotteluja viranomaisten kanssa tarvittavista selvityksistä liittyen poikkeuslupaan tai mahdollisesti tarvittavaan asemakaavan muutokseen. Hankkeeseen kiinnitetään rakennuttajakonsultti ja tarvittavat erikoissuunnittelijat (rakennesuunnittelu, LVI-suunnittelu ja sähkösuunnittelu) valitaan ja jotka osallistuvat osaltaan lupavaiheen suunnitteluun. Samalla valmistuu tämän vaiheen rakentamisen kustannusarvio. Voimassa olevan kaavan mukaiseen peruskorjaukseen tarvittavat rakennuslupa-asiakirjat valmistuvat ja lupa jätetään käsittelyyn. Purkusuunnitelma tältä osalta täsmentyy.
Vuosi 2020/2021
Rakennusluvan mukainen purkutyö ja peruskorjaus voimassa olevan kaavan mukaisella osalla alkaa. Mikäli pihalle rakentaminen on mahdollista poikkeusluvalla, tämä saadaan ja käynnistyy pihan rakentamisvaiheen suunnittelu, jonka rakennuslupa jätetään käsittelyyn.
Vuosi 2021 -2024
Jos pihan rakentaminen vaatii asemakaavan muutoksen, se saa lainvoiman. Pihan rakentamisen rakennuslupa jätetään käsittelyyn. Pihan alueelle rakennettavan osan rakentaminen alkaa.
Vuosi 2022/2023
Peruskorjauksessa on päästy sisustustöihin.
Vuosi 2024
Peruskorjaustyöt viimeistelyssä ja pihalle rakennettava osa myös.
Vuosi 2024/2025
Hankkeen rakennustyöt valmistuvat. Tilat otetaan käyttöön.
( Vuonna 2025 Kuopion kaupunki täyttää 250 vuotta!)

Työt toteutetaan ammattilaisvoimin. Rakennuksen remontointia toteutetaan osin myös oppilastyönä, missä Savonia ammattikorkeakoulu ja Savon aikuisopisto yhdistävät voimansa.
Remontoinnin lisäksi tavoitteena on luoda projektista monialainen oppimisympäristö mahdollisimman monelle koulutusalalle, kehittää palvelumuotoilun avulla taide- ja kulttuuritoimintaa erilaisilla sisällöillä ja kehittää toimiva kulttuurikeskus Minna Canthin henkeen.