Kulttuurikeskus on Minna Canthin entiseen kotitaloon Kanttilaan rakentuva kulttuurin, taiteen ja tieteen kohtaamispaikka. Vuodesta 2016 toiminut Minna Canthin talo ry vastaa talon rakennuttamisesta kulttuurin käyttöön. Kanttilan n. 1200 neliön tilat on suunniteltu seuraavasti:

1) Minnan koti: Residenssi- ja työtilat.
2) Minnan Salonki: Museo.
3) Minna näyttämöt: Huoneteatteri, studiotila ullakolla
4) Minnan Puoti & kahvila: Koko alakerta, aukeaa Snellmanin puistoon.
5) Minnan verkostot

Kulttuurikeskus Kanttila tulee rakennuksena mahdollistamaan monialaisen toiminnan ja sen rakenteet ja talotekniikka tulevat mahdollistamaan uudenlaiset digitaaliset ratkaisut arkipäivän käytännöissä. Tällaisia ovat mm. tiloihin pääsemiseksi kehitettävät lipunmyyntiratkaisut, striimaus-, äänitys- ja interaktiivinen mediastudio, koodilukot, mobiilissa toimivat valvonta- ja seurantatekniikka sekä koko Itä-Suomen alueelle laajentuvaa residenssitilojen varaussysteemin kehittäminen.  Pitkälle kehitetyllä palvelutekniikalla pyritään luomaan kulttuurikeskus Kanttila mahdollisimman kustannustehokkaasti, viisaasti ja käyttäjälähtöisesti.  Kulttuurikeskus Kanttila on yhteinen tila, jonka sisältöä luodaan paikallisesti Kuopiossa ja verkossa maailmanlaajuisesti.

Arkkitehtitoimisto Arto Mattila

Samaan aikaan, kun kulttuurikeskus Kanttila ylläpitää Minna Canthin henkistä perintöä mahdollistamalla taiteen ja tieteen toimijoille residenssi- ja työtiloja ( 7 kpl huoneita, joissa oma kph) , se mahdollistaa kaikille interaktiivisen, lisätyn todellisuuden keinoilla luodun kiinnostavan ja alati kehittyvän vierailukohteen, Minnan Salongin. Sananvapaus, tasa-arvo, kirjallisuus, journalismi -teemat ja keinot nousevat Minna Canthista ja tulevat esille keskusteluissa, näyttelyissä, aineistoissa. Minnan Näyttämöt jatkaa Minna Canthin teatterin tekemisen perintöä luomalla uusia tapoja digitaalisten mahdollisuuksien kautta.
Minnan verkostot, muun muassa Itä-Suomen Yliopiston tiedekahvila ja juuri perustettu ajatushautumo Aatos luovat katseita tulevaisuuteen, skenaariot ja tulevaisuuden ratkaisut arkipäiväistyvät kaikille kuulijoille Minnan Kahvilassa. Minnan Puoti tarjoaa kaupan mm. taiteen, tieteen, käsityöyrittäjien ja kulttuuripalvelujen myyntiin.

Nämä kaikki edellä mainitut toiminnot ovat olleet pohjana tilasuunnitelmille, joita arkkitehdit Miina Tolonen ja Arto Mattila ovat toteuttamassa kulttuurikeskus Kanttilaan. Muutos- ja korjaustyön pohjalla on tietenkin ollut myös keväällä 2020 valmistunut rakennushistoriallinen selvitys ja vuosina 2018-2020 toteutetut pienpurkutyöt. Erityisen tärkeä osa on ollut myös Kanttilan verkostojen ja mahdollisten tulevien vuokralaisten ja yhteistyökumppanien kanssa toteutetut suunnittelupalaverit, niiden analysointi, residenssitarveselvitys sekä aiempina vuosikymmeninä tuotetut suunnitelmat.

Rakennushistoriallinen selvitys perustuu arkisto- ja kenttätöihin, jotka tehtiin talven 2019-2020 aikana. Toteuttajan oli Arkkitehtitoimisto Hannu Puurunen, arkkitehti Hannu Puurunen ja FM Eeva Martikainen. Selvitys on luettavissa verkkosivuilta www.kanttila.fi.

Kanttila on arvotettu historiallisesti merkittäväksi kohteeksi maisemansa, historiansa sekä henkilöhistoriansa ansiosta Nykyinen Kanttilan rakennus on käynyt läpi useita massiivisia muutosvaiheita, joten 1800-luvusta, ja Minna Canthin vaiheesta on vain vähän jäljellä. Rakennuksen nykyinen ulkoasu on pääasiassa 1909 – 1910 muutosvaiheesta, ja 1930- ja 1940-luvuilla tehdyistä muutoksista.  Sisätiloissa näkyy voimakkaasti 1970 -luvun muutosvaihe.

Tarkkojen pienpurkujen ja myöhemmin suurempien purkujen tavoitteena on poistaa kaikki huono, pääasiassa 1970-luvun remonteissa rakennettu lastulevyrakenteet.Tämän jälkeen suoritetaan tarkemmat haitta-ainetutkimukset, jonka jälkeen pystytään arvioimaan rakenteet, joita voidaan säilyttää. Olennaista on löytää tapa tuoda vanhaa, Minna Canthin ja 1800-luvun aikaista maailmaa esille, mutta tuoden oivallisesti monimuototila-ajattelua kaikkiin tiloihin. Kahvila voi toimia näyttämönä, salonki kokoustilana, näyttämöt äänikirjojen äänitysstudiona, esitystilana tai multimediateoksen näyttelytilana.

Huoneet mahdollistavat pitkäaikaisen majoittumisen ja myös bed & breakfast majoittumisen! Kahvila-ravintolassa on tilaa juhlille, seminaareille ja mahdollista on, että koko Kanttilaa voi tulevaisuudessa vuokrata vaikka karonkkaan, juhliin, ensi-iltaan, festivaalin ajaksi – vain mielikuvitus on rajana.

Ja lopuksi!  Jos sanat taide, tiede, tasa-arvo, sanataide, sanavapaus, tulevaisuus, digitaalisuus, yhteisöllisyys ovat sanoja, jotka Sinua resonoivat – tule mukaan!  Kanttila Kulttuurikeskus toivottaa tervetulleeksi niin taiteen ja tieteen toimijoita, kahvila-ravintolayrittäjää ja järjestöjä mukaan, niin pääset vaikuttamaan tulevaan Kanttilaan. YHteydenotot: info@minnacanth.fi