KANTTILAN SUUNNITTELIJAKSI VALITTU ARKKITEHTITOIMISTO ARTO MATTILA
– tilaehdotuksia toivotaan vielä 30.6.2020 asti.

Kuopion keskustassa sijaitsevan Minna Canthin kotitalon Kanttilan kunnostusprojektin ensimmäisen vaiheen arkkitehtisuunnittelijaksi on valittu tarjouskilpailun jälkeen Arkkitehtitoimisto Arto Mattila Oy. Suunnittelun tukena on 19.3.2020 julkistettu rakennushistoriallinen selvitys (RHS).
Tämän lisäksi kesäkuussa valmistuu Kuvataiteen maisterin, HIAP:in entisen toiminnanjohtaja Jaakko Rustaniuksen residenssitarveselvitys.

Arkkitehtitoimisto Arto Mattila Oy on erikoistunut historiallisen rakennuskannan korjaussuunnitteluun sekä rakennushistoriaselvitysten laadintaan. Toimiston merkittävimpiä suunnittelukohteita ovat Kainuun vanhin kirkko Paltaniemessä vuodelta 1726 sekä useat muu kirkkorakennukset. Kuopioon toimisto on toteuttanut mm. vuodelta 1856 peräisin olevan Piispantalon vanhan ilmeen palauttavat suunnitelmat sekä Asemakatu 5:een vuosina 1899 – 1928 valmistuneen puutalokorttelin säilyttävät korjaussuunnitelmat.

Jaakko Rustaniuksen residenssitarveselvityksen pohjalta Kanttilan käyttösuunnitelmaa ja toimintamallia on hiottu yhdessä Minna Canthin talo ry:n kanssa. Tämän lisäksi yhdistys toivoo vielä kommentteja ja tilatoiveita kesäkuun loppuun saakka, jotta saadaan mahdollisimman kattavasti tietoa tilatarpeista!

KANTTILAN SUUNNITELMA
Minna Canthin Talo ry:n tavoitteena on toteuttaa mittava korjaus- ja muutostyö yhteistyökumppaneiden kanssa Kanttilaan. Rakennusvaiheessa mukana ovat mm. Savonia ammattikorkeakoulu ja Savon ammattiopisto.  Suunnitelmissa on taiteen ja tieteen residenssitoimintaan keskittynyt kulttuurikeskus, joka sisältää majoitustiloja, esiintymis- ja kokoontumistilan, kahvila-ravintolan, työtiloja sekä digitaalisin keinoin avautuvaa Minna Canthin historiaa. Yleisölle Kanttila tulee tarjoamaan ympärivuotisen kulttuurimatkailukohteen ja kiinnostavan kohtaamispaikan keskittyen sanataiteen ja journalismin aloihin sekä taiteen ja yhteiskunnan suhdetta käsitteleviin teemoihin.

Kanttila-projekti tarvitsee onnistuakseen ennen kaikkea laajaa yhteistyötä, uusia avauksia ja malleja toteuttaa kulttuuritoimintaa. Projektiin haetaan parhaillaan yhteistyökumppaneita, rahoittajia ja uusia kannattajajäseniä. Kanttilan kunnostusprojektia johtaa kulttuurialan yrittäjä, Anya Productionsin luova johtaja Anja Lappi.

Tiedustelut:
Minna Canthin talo ry, 044 973 2029, 040 5383823/ Anja Lappi, info@minnacanth.fi
Kuva: Mikko Laitinen