Minna Canthin talo ry:n missio on kunnostaa Kuopion keskustassa sijaitseva Minna Canthin entinen kotitalo Kanttila kulttuurin käyttöön.

Tämä tarkoittaa
1) rakennuksen kunnostusprojektin toteuttamista  ja
2) rakennuksessa toteutettavan toimintaohjelman luomista ja kehittämistä, josta
käytetään nimeä Minna Canth -akatemia. 

Tavoitteena on luoda Minna Canth -akatemian toimintaohjelma. Minna Canth -akatemia verkostoineen ja yhteistyökumppaneineen toteuttaa ja ylläpitää (Lue lisää klikkaamalla otsikkoa).

Tämän tarkoituksen toteutumiseksi Minna Canth -akatemia valmistelee, pilotoi ja kehittää toimintaohjelmaansa Kanttilan kulttuurikeskuksen muutos- ja kunnostustyön rinnalla.

Vuosi 2021 on viisivuotisen kehitysprojektin ensimmäinen vuosi, jolloin luodaan toimintaohjelman runko ja valmistellaan sen pilotointi. Koko hankkeen tavoitteena on testatun, täysimittaiseksi rakennetun ja taloudellisesti vakaan toiminnan aloittaminen Kanttilan kulttuurikeskuksessa korjaustöiden valmistuessa 2025. Tavoitteiden onnistumista mitataan sekä sisällöllisesti että määrällisesti työsuunnitelman etenemisen myötä. Hankkeen etenemistä valvovat, johtavat  ja arvioivat Minna Canthin talo ry:n hallitus ja sen ulkopuolinen hankkeen ohjausryhmä.

Minna Canth akatemia-havainnekuva. Jonna Keskitalo.

Minna Canth -akatemian residenssitoiminta on suunniteltu olevan kolmenlaista:
1) oma residenssiohjelma
2) yhteistyöresidenssiohjelma (esim. Itä-Suomen yliopisto tai säätiö) ja
3) avoimen haun residenssitoiminta
Residenssitoimintamme arvoja ovat ekologisuus, verkostoyhteistyö sekä sananvapaus ja tasa-arvo. 

Minnan salonki -museotoiminnan tavoitteena on interaktiivinen ja ajattelua herättävä vierailukokemus, joka  nostaa esiin Minna Canthin elämäntyötä ja johdattaa vierailijan tarkastelemaan maailmaa Minnan silmälasien kautta. 

Minnan näyttämöt tarkoittaa Minna Canth -akatemian koordinoimia ja organisoimia tapahtumia esityksistä näyttelyihin, keskustelutilaisuuksista seminaareihin. Tapahtumia toteutetaan yhteistyöverkostojen kanssa. Minnan näyttämöt -toiminta liittyy olennaisesti myös residenssiohjelmaan ja taiteilijoille avautuviin työskentelymahdollisuuksiin.

TALOUS
Minna Canth akatemia on yleishyödyllinen ja aatteellinen yhdistys. Yhdistyksen toimintatulot tulevat koostumaan residenssiohjelmista, lipputuloista, ohjelmatuloista, kannattajajäsentuloista, kumppanuuksista sekä toiminta-avustuksista.Yhdistyksen toimintamenot koostuvat tilavuokrista, henkilöstömenoista, residenssiohjelmista, tuotanto- ja tapahtumamenoista sekä hallinnollisista menoista.