Minna Canth akatemia-havainnekuva. Jonna Keskitalo.

Minna Canthin talo ry:n missio on kunnostaa Kuopion keskustassa sijaitseva Minna Canthin entinen kotitalo Kanttila kulttuurin käyttöön ja luoda Minna Canth akatemian toimintaohjelma.

Tämä tarkoittaa

1) rakennuksen kunnostusprojektin toteuttamista ja

2) rakennuksessa toteutettavan toimintaohjelman luomista ja kehittämistä, josta käytetään nimeä Minna Canth akatemia.

Kanttilan tulevan kulttuurikeskuksen sisältötoimintaa koordinoi tuleva Minna Canth akatemia, joka toteuttaa ja ylläpitää sisältöjä yhdessä tulevien toimijoiden ja Minnan verkoston kanssa.

 

Minnan Koti

Minnan Koti kattaa Minna Canth akatemian kaiken residenssitoiminnan, jota on suunniteltu olevan kolmenlaista:

1) oma residenssiohjelma

2) yhteistyöresidenssiohjelma (esim. Itä-Suomen yliopisto tai säätiö) ja

3) avoimen haun residenssitoiminta

Residenssitoimintamme arvoja ovat ekologisuus, verkostoyhteistyö sekä sananvapaus ja tasa-arvo.

Minnan Salonki

Minnan Salonki -museotoiminnan tavoitteena on interaktiivinen, AR-teknologiaa hyödyntävä, ja ajattelua herättävä vierailukokemus, joka nostaa esiin Minna Canthin elämäntyötä ja johdattaa vierailijan tarkastelemaan maailmaa Minnan silmälasien kautta.

Minnan Näyttämöt

Minnan Näyttämöt tarkoittaa Minna Canth -akatemian koordinoimia ja organisoimia tapahtumia esityksistä näyttelyihin ja keskustelutilaisuuksista seminaareihin. Tapahtumia toteutetaan yhteistyöverkostojen kanssa. Toiminnan tiloina toimivat esimerkiksi ullakolle rakentuva digiteatteri, Minnan Salonki ja kesäisin sisäpiha. Minnan Näyttämöt -toiminta liittyy olennaisesti residenssiohjelmaan ja taiteilijoille avautuviin työskentely mahdollisuuksiin.

Minnan Verkostot

Minnan Verkostot pyrkivät yhdistämään taiteen ja tieteen toimijoita vuorovaikutuksen ja uusien aloitusten lisäämiseksi. Mahdollisina yhteistyökumppaneina olisi Kuopiossa olevia paikallisia, maanlaajuisia sekä globaaleja toimijoita. Minnan verkosto on olennainen osa Kanttilan toimintaa ja Kanttilan vaikutusalue tulee olemaan globaali!

 

Missio

Vuosi 2021 on viisivuotisen kehitysprojektin ensimmäinen vuosi, jolloin luodaan toimintaohjelman runko ja sen pilotointi aloitetaan asteittaisesti. Koko hankkeen tavoitteena on testatun, täysimittaiseksi rakennetun ja taloudellisesti vakaan toiminnan aloittaminen Kanttilan kulttuurikeskuksessa korjaustöiden valmistuessa 2025. Tavoitteiden onnistumista mitataan sekä sisällöllisesti että määrällisesti työsuunnitelman etenemisen myötä. Hankkeen etenemistä valvovat, johtavat ja arvioivat Minna Canthin talo ry:n hallitus ja sen ulkopuolinen hankkeen ohjausryhmä.

 

 

Talous

Minna Canth akatemia on yleishyödyllinen ja aatteellinen yhdistys. Yhdistyksen toimintatulot tulevat koostumaan residenssiohjelmista, lipputuloista, ohjelmatuloista, kannattajajäsentuloista, kumppanuuksista sekä toiminta-avustuksista.Yhdistyksen toimintamenot koostuvat tilavuokrista, henkilöstömenoista, residenssiohjelmista, tuotanto- ja tapahtumamenoista sekä hallinnollisista menoista.