Project Description

Minna Canth -akatemia

Minna Canth -akatemiahanke on viisivuotinen kehityssuunnitelma, jonka aikana luodaan toimintaohjelma Kanttilan kulttuurikeskukselle. Toiminnan organisoinnin ja sisällön kehittämisen lisäksi hankkeessa on olennaista myös akatemian rahoitusmallin valmistelu ja vakiinnuttaminen.

Tavoitteena on, että Kanttila vapauden talo on kiinnostava ja houkutteleva kulttuurikeskus sekä ajatuksia herättävä ja uutta luova kohtaamispaikka taiteen, tieteen ja kulttuurin toimijoille. Se on keskeinen osa Vanha-Kuopio -konseptia,  tunnettu vierailukohde ja kiinnostava nähtävyys.

Minna Canth -akatemian tavoitteena on olla merkittävä paikallinen, kansallinen ja kansainvälinen toimija taiteen ja tieteen parissa erityisesti tasa-arvon ja sananvapauden näkökulmasta. Minna Canth -akatemia luo mahdollisuuksia taiteen ja tieteen uusille avauksille ja kansalaistoimintaan.

Minna Canth -akatemiassa luodaan työskentely-, verkostoitumis- ja esilletuomismahdollisuuksia taiteen ja tieteen toimijoille Itä-Suomessa sekä verkostojensa kautta kansainvälisesti. Minna Canth -akatemia suunnittelee, pilotoi ja kehittää näitä toimintaohjelmia jo muutos- ja korjaustyön aikana.

Tavoitteena on että Minna Canth -akatemian toiminta pääsee käynnistymään taloudellisesti itsenäisenä ja täydessä mitassaan Kanttilan kulttuurikeskuksen muutostöiden valmistuessa 2025.

Hankkeen ensimmäisen vaiheen tavoitteena vuonna 2021 on valmis toimintaohjelman runko pilotointi- ja rahoitussuunnitelmineen.

Tavoitteiden onnistumista mitataan sekä sisällöllisesti että määrällisesti työsuunnitelman toteutumisen myötä. Hankkeen etenemistä ohjaa ja arvioi hankkeen ohjausryhmä sekä Minna Canthin talo ry:n hallitus.

..