Project Description

Minnan koti

Kanttilaan on suunniteltu rakennettavan toiseen kerrokseen seitsemän  1-2 hengen huonetta, joissa kaikissa on oma kylpyhuone ja minikeittiö. Huoneet soveltuvat pitkäaikaiseen käyttöön ja ovat pääosin suunnattu taiteen ja tieteen tekijöille ja tutkijoille. Residenssiohjelmien väleissä huoneet ovat vuokrattavissa myös esim. matkailijoille.

Minna Canth -akatemian residenssitoiminta rakentuu kolmeen osioon: 1) oma residenssiohjelma, 2) yhteistyöresidenssiohjelma (esim. Itä-Suomen yliopisto tai säätiö) ja 3) avoimen haun residenssitoiminta. Residenssitoimintamme arvoja ovat ekologisuus, verkostoyhteistyö sekä sananvapaus ja tasa-arvo.

***

Residenssillä tässä yhteydessä tarkoitetaan aikaa ja tilaa eli residenssin tehtävänä on tarjota eri alojen ammattitaiteilijoille ja tutkijoille yhteisöllinen työskentely-ympäristö, majoitustila ja inspiroiva kohtaamispaikka. Ammattimaisesti tuotettu, yhteisöllisyyttä rakentava ja kansainvälisesti toimiva residenssitoiminta on yksi tärkeimmistä keinoista kehittää taiteen ja tieteen liikkuvuutta, kehittää toimintaedellytyksiä ja vaalia alan sananvapautta yhdessä taide- ja tiedeinstituuttien kanssa.

Kaikki Kanttilan residenssit pitävät sisällään asumisen palvelujen lisäksi open studios -tilaisuuksien, paikallisten taiteilijoiden kanssa yhteisten illanviettojen ja retkien sekä ammatillisten kontaktien ja tapaamisten fasilitoinnin.

Kaikilla paikallisilla kulttuuriorganisaatioilla taidealaan katsomatta on mahdollisuus järjestää Kanttilassa residenssejä ja saada vierailleen edellä mainittuja residenssipalveluita erikseen sovittavaa kuukausiperusteista korvausta vastaan. Lyhyemmät majoitusjaksot laskutetaan B&B-hinnaston mukaan. Yhteistyöresidensseissä ohjelmallinen suunnittelu ja tapahtumien järjestäminen on pääasiassa kumppanin vastuulla.

Pitkällä aikavälillä Kanttilan residenssien kärjen muodostaa omat residenssiohjelmat, jonka sisällöistä, suunnittelusta, toteutuksesta ja hankerahoituksesta Kanttilan organisaatio vastaa pääasiassa itse. Omat residenssiohjelmat voi olla syytä rajata melko tiukasti tiettyihin taidealoihin ja teemoihin.

Kun Kanttilan konsepti nojaa vahvasti Minna Canthin perintöön, oman residenssiohjelman profiilia voi hahmotella pohtimalla: Mitä Minna tekisi nyt? Mistä hän pitäisi ääntä? Minna olisi varmaankin kiinnostunut tasa-arvon toteutumisesta paitsi Suomessa myös muualla maailmassa, lasten oikeuksista, nuorten syrjäytymisestä, pakolaisten ja ihmiskaupan uhrien kohtaloista, kansalaisyhteiskunnan, sananvapauden ja demokratian tilasta. Voisi siis olla luontevaa ajatella, että Kanttilan oman residenssiohjelman tulisikin keskittyä sanataiteen ja journalismin aloihin sekä laajemmin sananvapauden, ihmisoikeuksien, tasa-arvon ja demokratian sekä taiteen ja yhteiskunnan suhdetta käsitteleviin teemoihin.

Perinteisesti visuaalisten ja esittävien taiteiden residenssit ovat saaneet eniten näkyvyyttä niin maailmalla kuin Suomessakin. Sanataiteeseen residenssitoiminta ei välttämättä ole ollut yhtä näkyvää ja selvästi journalismiin panostavia residenssejä on ylipäätään olemassa hyvin vähän. Näihin keskittymällä Kanttila voisi kenties menetyksellisesti rakentaa kansainvälistä profiiliaan ja erottua muista toimijoista.

Me Minna Canthin talo ry:ssä haluamme kunnioittaa Minna Canthin saavutuksia ja luoda Kanttilasta elävä tasa-arvon ja taiteen talo. Toivomme, että Canthin henki elää jälleen vahvana kuuluisassa kulmatalossa. Nostetaan yhdessä suomalaisen tasa-arvon historia osaksi eurooppalaista kulttuuriperintöä!