RAKENNUSTIIMI

Kanttilan muutos- ja korjaustyön rakennustiimi koostuu rakennus- ja suunnittelualan ammattilaisista.

RAKENNUSHISTORIALLINEN SELVITYS
Kaiken lähtökohtana toimii 19.3.2020 valmistunut  rakennushistoriallinen selvitys (RHS). Selvitys perustuu arkisto- ja kenttätöihin, jotka tehtiin talven 2019-2020 aikana. Selvityksen ovat tehneet FM Eeva Martikainen ja arkkitehti Hannu Puurunen, joista ensin mainittu on toiminut tehtävän vastuuhenkilönä.

PÄÄSUUNNITTELIJA
Kanttilan muutos- ja korjaustyön ensimmäisen vaiheen pääsuunnittelijaksi valittiin tarjouskilpailun jälkeen arkkitehtitoimisto Arto Mattila Oy. Arkkitehtitoimisto Arto Mattila Oy on erikoistunut historiallisen rakennuskannan korjaussuunnitteluun sekä rakennushistoriaselvitysten laadintaan. Toimiston merkittävimpiä suunnittelukohteita ovat Kainuun vanhin kirkko Paltaniemessä vuodelta 1726 sekä useat muu kirkkorakennukset. Kuopioon toimisto on toteuttanut mm. vuodelta 1856 peräisin olevan Piispantalon vanhan ilmeen palauttavat suunnitelmat sekä Asemakatu 5:een vuosina 1899 – 1928 valmistuneen puutalokorttelin säilyttävät korjaussuunnitelmat.

RAKENNUTTAJAKONSULTTI
Kanttilan muutos- ja korjaustyön rakennuttajakonsultiksi urakkavaiheeseeen valittiin tarjouskilpilun jälkeen insinööri Jari Piippo, insinööritoimisto Savon Kosteus ja Kunto Oy. Yritys on erikoistunut ja toteuttanut mm. vakuutusyhtiöiden haastavampien  vahinkokorjauksien suunnittelua, taloyhtiöiden saneerauksien suunnittelua sekä rakennuttamis- ja valvontatehtäviä niin korjaus- kuin uudiskohteistakin.

LVI -SUUNNITTELU
Kanttilan muutos- ja korjaustyön LVI-suunnittelun toteuttajaksi urakkavaiheeseeen valittiin Entek Oy.

SÄHKÖSUUNNITTELU
Kanttilan muutos- ja korjaustyön sähkösuunnittelun toteuttajaksi urakkavaiheeseeen valittiin JP-Company Ky.

Päivitetty 1.4.2021