Project Description

TILOJEN TOIMINTAKUVAUKSET

Kulttuurikeskus Kanttila on Minna Canthin entiseen kotitaloon Kanttilaan rakentuva kulttuurin, taiteen ja tieteen kohtaamispaikka.

Kulttuurikeskus Kanttila kertoo tarinaa

 • Minna Canthin elämäntyöstä ja laajemmin tasa-arvoon, sananvapauteen ja demokratiaan liittyvistä aiheista ennen, nyt ja tulevaisuudessa.
 • talonpoika Petter Väänäsen, ensimmäisen Sisä-Suomen kirjakauppiaan elämästä 1820-luvulta alkaen.
 • Minna Canthin ajalta Finlaysonista ja yrittämisestä, jolloin kaikki halusivat tulla Kuopioon ja jolloin Kuopiosta oltiin aktiivisesti yhteydessä muuhun maailmaan.

Kulttuurikeskus Kanttila luo tarinaa

 • Minnan Salongin ja residenssitoiminnan kautta toimijana, kehittäjänä, keskusteluttajana ja suunnannäyttäjänä

Kulttuurikeskus ja residenssitalo keskittyy kuva-, sana- ja esittävän taiteen ja journalismin aloihin, laajemmin sananvapauden, ihmisoikeuksien, tasa-arvon ja demokratian sekä taiteen ja yhteiskunnan suhdetta käsitteleviin teemoihin.

KANTTILA – KULTTUURIKESKUS TAITEEN TOIMIJOILLE

Kanttila tarjoaa taiteen ja tieteen tekijöille residenssimajoitus- ja työskentelytiloja Kanttilassa sekä muualla Kuopiossa ja Pohjois-Savon alueella. Alueen upea luonto, metsäalueet, Saimaa ja maaseutualue luovat työskentelylle uniikkeja mahdollisuuksia.

Ammattilaisten toimintaa tukee kulttuurikeskuksen korkealuokkainen ja alati yllätyksellinen oma ympärivuotinen kulttuuriohjelma.

Ohjelmaa toteutetaan Kanttilan tiedekahvilassa, näyttelytiloissa, sekä live- ja diginäyttämöllä, joka tarjoaa esitys-, ohjelma-, ja tapahtumatilan. Kulttuurikeskus Kanttilan koordinoi myös muita residenssiasumisen tiloja ja työ- ja esittämistiloja. Niiden omistus ja hallinnointi voi olla muulla kuin Minna Canthin talo ry:llä.

Residenssitoimijoiden tukena Kanttilassa toimii yhteisöpedagogi, joka yhdessä alueen taideorganisaatioiden kanssa tuottaa ja yhdistelee ennakkoon verkostoja kunkin tutkijan tai taiteilijan toiveiden mukaan.

Kanttilassa on oma residenssiohjelma ja yhteistyössä mahdollisesti eri säätiöiden ja toimijoiden kanssa toteutettavia residenssiohjelmia.

Residenssiohjelmaan haetaan hyvissä ajoin ja residenssipaikan saatuaan tekijän matkat, asuminen ja ylläpito korvataan kunkin residenssiohjelman mukaan. Tämän lisäksi residenssitiloja voi hakea ympäri vuoden, jolloin tekijä kustantaa itse oleskelunsa.  Residenssivalinnoista vastaa erillinen toimikunta.

KANTTILA – KULTTUURIKESKUS SUURELLE YLEISÖLLE

Kanttilan kuuluisa Minnan Salonki toimii tutustumispaikkana kirjailijan ja yhteiskunnallisen vaikuttajan Minna Canthin elämänvaiheisiin ja hänen laajaan tuotantoonsa.

Kanttilassa on joka viikko uutta ja kiinnostavaa.  Kansainvälinen ilmapiiri luo Kuopion kansainvälisille toimijoille kaivatun kohtaamispaikan.  Kanttila on kansalaisten kohtaamispaikka, missä kahvikupin ääressä tiede arkipäiväistyy, taide sanallistaa tiedettä ja keskustelu etenee ihmisten arkeen ja arjen valintoihin.

Kanttila tarjoaa kulttuurikeskuksen, joka ottaa globaalisti merkittäviä aiheita käsittelyyn ja luo rohkeaa keskustelua vaativistakin aiheista.

Kanttila ei ole kopio, Kanttila luo uutta. Sen tilat taipuvat moneksi ja sen toiminta muuttaa maailmaa paremmaksi paikaksi elää.

Tasa-arvo, sananvapaus, demokratia ja kansalaisyhteiskunnan toiminta ovat Suomessa omalla korkealla tasollaan globaalissa vertailussa. Kuopion merkitys on ja on ollut suuri (Minna Canth, Juhani Aho, J.V. Snellman, kuvataiteet jne.).

Kanttilassa sijaitsee ympärivuotinen matkailuinfo, kahvia ja kulttuuripalvelujen kehittämisyksikkö.

Kulttuurimatkailukohteeseen tavoitellaan vuosittain 25 000 kävijää.

KANTTILA – TILAA KEHITTÄMISORGANISAATIOILLE

Kanttila tarjoaa uuden vetovoimaisen, ympärivuotisen kulttuurimatkailun käyntikohteen. Minna Canth ja hänen henkinen perintönsä on mittaamattoman arvokas, kansainvälinen brändi.

Kanttila parantaa kustannustehokkaasti koko Kuopion, laajemmin koko Saimaa-Suomen kulttuuritarjontaa erityisesti kansainvälisen ja vieraskielisen tarjonnan osalta.  Kulttuurikeskus Kanttila tarjoaa paitsi taiteen ja tieteen toimijoille tiloja, myös eri organisaatioille luovan työskentely-ympäristön.

Kanttilaan rakennetaan sellaista esitys-, majoitus-, ja kahvilatoimintaa, joka tukee taloudellisesti ja toiminnallisesti Kanttilan kokonaistoimintaa ja residenssien järjestämistä.

Kahvilahoukuttelee kävijöitä Kanttilaan, luo tunnelmaa, tarjoaa tiedekahvilaan osallistuville jatkuvuutta. Minnan Salonki itsessään on ajatuspaja.
Viikoittaiset keskustelut, tilaisuudet ja vaihtuva residenssitoimijoiden joukko luo Kanttilan myötä Kuopion alueelle vireyttä. Kanttila on paikka, jossa tapahtuu joka päivä.

***

MINNAN KOTI 

TILAT

 • 7 huoneistoa  (7 x 1HH+KPH)
 • 2 yhteiskäyttötyötilaa co-working tiloiksi
 • integroitu näyttelytila

TOIMINTA
MAJOITUSTILAT

Kanttilassa sijaitsee seitsemän rauhallista ja älykästä huoneistoa. Jokainen huone on oma työtilahuone, jossa on minikeittiö (allas, jääkaappi, mikro, kahvinkeitin) ja kylpyhuone. Käyttäjinä ovat residenssiin tulevat tutkijat, taiteilijat tai tiloja vuokraavat yhdistykset ja yritykset. Majoitustilojen ollessa ei-residenssitoiminnassa, niitä vuokrataan vapaille markkinoille

Huoneet soveltuvat pidempiaikaiseen, esim. 1-6 kuukauden sekä majoitus-, toimisto että taide- ja tutkimustyöhön. Tällaisia ovat esimerkiksi kirjoittaminen, monialainen taide- ja tiedetyö tietokoneella tai pienryhmätyö. Huoneet eivät sovellu kovien materiaalien, hajua tai melua vaativien töiden tekemiseen.

YHTEISKÄYTTÖTILAT
Kanttilassa on kaksi yhteiskäyttötilaa residenssityöskentelijöille ja väliaikaista tilaa tarvitseville. Tilat muuntuvat sermeillä tms. pienemmiksi yksiköiksi ja tapahtuma- ja toimistotiloiksi.  Tiloja voi vuokrata pv-, viikko-, tai vuosisopimuksilla. Kellarissa sijaitsevat Kanttilan varastotilat ja sosiaalitiloja.

NÄYTTELYTILAT
Näyttelytiloina toimivat Kuninkaankadun puoleisen siiven osa tiloista ja/tai ullakon digiteatteritila.

RESIDENSSIOHJELMA
Minnan residenssiohjelmat toimivat sekä Kanttilassa että muissa tiloissa. Kanttila on tukikohta, siellä majoitutaan ja osa toimijoista toimii Kanttilan työtiloissa. Osa toteuttaa taide- tai tiedetyötään vaihtuvissa tiloissa (esim. ympäristötaiteilijat), osa Kanttilan koordinoimissa, vaihtuvissa residenssitiloissa. Toiminta vahvistaa ja monipuolistaa alueen kulttuuritoimintaa. Minnan residenssi on kansainvälinen ja sen kautta Kuopioon saapuu ympärivuotisesti kymmeniä taiteilijoita ja tutkijoita yhteistyössä eri verkostojen kanssa. Osa residenssitoimijoista tulee Kanttilaan kutsuttuna residenssiohjelman kautta, osa residenssihaun kautta.

KOHDERYHMÄ
Taiteilijat. Tutkijat. Yhdistykset. Matkailijat

OPEROIJA
Toiminnan osalta: Minna Canth akatemia, joka vastaa residenssiohjelmasta ja kulttuuriohjelmasta  yhteistyökumppaniensa kanssa
Tilojen osalta: Minna Canthin talo ry:n palveluyritys joka vastaa kahvilasta, majoitushuoneista ja tilojen tapahtumavuokrauksesta.

TOIMINNAN RAHOITUS
Residenssiohjelmarahoitus. Tilavuokratulot, co-working -toiminta, messut, tapahtumat, kokoukset, juhlat. Majoitustulot.

MINNAN SALONKI


TILAT

 • Minnan Salonki
 • Ruokasali

TOIMINTA
Minnan Salonki on Kanttilan sydän. Minnan Salonki on lavastettu, epookki ”museo”, käyntikohde, joka kertoo monikanavaisesti, lisätyn todellisuuden tekniikalla (AR) Minna Canthin elämäntyöstä ja laajemmin tasa-arvoon, sananvapauteen ja demokratiaan liittyvistä aiheista ennen, nyt ja tulevaisuudessa.  Minnan Salonki on ennen kaikkea aktiivinen toimija, kehittäjä, keskusteluttaja ja suunnannäyttäjä. Toiminnalla tavoitellaan ympärivuotista kiinnostavaa kohdetta, joka yhdistyy Vanha Kuopio -konseptiin. Käyttäjinä ovat matkailijat ja kuopiolaiset. Salonkitilan ollessa ei-museovierailutoiminnassa, sitä vuokrataan vapaille markkinoille. Minna Salongissa voi järjestää esimerkiksi pienkonsertin, palaverin tai juhlatilaisuuden.

KOHDERYHMÄ
Turistit. Kulttuurista, taiteesta ja tieteestä kiinnostuneet. Yhdistykset. Yritykset.

OPEROIJA
Toiminnan osalta:

1.Minna Canth akatemia, joka vastaa residenssiohjelmasta ja kulttuuriohjelmasta
2. Yhteistyökumppanit
Tilojen osalta:
Minna Canthin talo ry:n palveluyritys , joka vastaa kahvilasta, majoitushuoneista ja tilojen tapahtumavuokrauksesta.

MINNAN KANAVA
Minnan kanava on viestintäpalvelu, joka vastaa julkaisutoiminnasta eri kanavissa ja eri tekniikoilla. Minnan kanavan toimintamalli kehittyy palvelutuotantona tarjoamaan sisältöjä kullekin kohderyhmälle ja sisällöt ovat mm. Minna Canth kulttuurikeskuksen tuotoksia.

TOIMINNAN RAHOITUS
Pääsylipputulot: Minnan Salonki käyntikohteena
Tilavuokratulot: Minnan Salonki kokoustilana
Toiminta-avustus

 

 

 MINNAN NÄYTTÄMÖ

TILAT

 • Ullakko
 • Kahvilan näyttämö, kesäisin terassin näyttämö, Minnan Salonki ja Ruokasali
 • Verkkokanavat

TOIMINTA
Kanttilan ullakolla sijaitsee Minnan näyttämö, huoneteatteri. Ullakon esitystilassa on   katsomotuolit, äänentoisto, valokalusto ja digitaaliset valmiudet tuottaa esitystoimintaa verkkoon. Käyttäjinä ovat residenssiin tulevat tutkijat, taiteilijat tai tiloja vuokraavat toimijat, yhdistykset ja yritykset.

Esitystiloina toimivat myös kahvila, Minnan Salonki, Minnan Ruokasali ja kesäisin sisäpiha.  Tilat ovat muunneltavissa siten, että ne mahdollistavat perinteisen teatteri-, konsertti-, seminaari-, ja esimerkiksi Minna Canth -ohjelmien esittämisen.  Tärkeimpänä näyttämönä toimii uudenlainen diginäyttämö, joka kehittää, tuottaa ja toteuttaa uusia, pysyviä malleja tuottaa sisältöjä verkkoon ja erilaisiin kanaviin.  Näyttämöt toimivat vuokratiloina ja vastaavat koronanjälkeiseen tilanteeseen kehittäen esitystoimintaa eri kanavien kautta koettaviksi elämyksiksi. Näyttämöt luovat virtuaali Kuopiota tuottaen striimauspalveluja, äänityspalveluja, esityspalveluja ja tapahtumapalveluja ullakolla sekä vaihtuvissa tiloissa, yhteistyössä verkostojensa kanssa.


KOHDERYHMÄ
Taiteilijat. Tutkijat. Yhdistykset. Matkailijat. Yritykset.

OPEROIJA

Toiminnan osalta:

1. Minna Canth akatemia, joka vastaa residenssiohjelmasta ja kulttuuriohjelmasta
2. Yhteistyökumppanit, verkostot
Tilojen osalta:
Minna Canthin talo ry:n palveluyritys, joka vastaa kahvilasta, majoitushuoneista ja tilojen tapahtumavuokrauksesta.

 

TOIMINNAN RAHOITUS
Tilavuokratulot
Tuotantotulot
Kanavatulot
Toimintarahoitus

MINNAN VERKOSTOT

TILAT

 • Kaikki tilat

TOIMINTA

Kanttila tarjoaa tiloja yhteisöille luoda yhteisöjä. Toiminta voi olla Itä-Suomen Yliopiston tiedekahvila, minifestivaali verkossa, joulumessut tai häät.

Tulevia, pitkäaikaisia vuokralaisia voivat olla ajatushautomo Aatos, Itä-Suomen Yliopiston tiedekahvila, Kuopio kaupunki, seminaarit, tapahtumat, festivaalit, messut, juhlat, majoitustoiminta, seminaarit (toistuvat, kuten Kuopion sanavapausseminaari ja muut) kiertue-esitykset, karonkat jne.

OPEROIJA

Toiminnan osalta:

1.Minna Canth akatemia, joka vastaa residenssiohjelmasta ja kulttuuriohjelmasta
2. Yhteistyökumppanit
Tilojen osalta:
Minna Canthin talo ry:n palveluyritys, joka vastaa kahvilasta, majoitushuoneista ja tilojen tapahtumavuokrauksesta.

TOIMINNAN RAHOITUS
Tilavuokratulot
Tuotantotulot
Kanavatulot
Toimintarahoitus

  

MINNAN PUOTI

TILAT

 • Kahvilan yhteydessä kivijalkakauppa ja info
 • Verkkokauppa

TOIMINTA

Kanttilassa sijaitsee kivijalkakauppa, jossa myydään palveluja ja tuotteita. Kauppa keskittyy kulttuuritoimialaan ja kehittää erityisesti palvelutuotannon ja immateriaalisten aineistojen myyntiä.  Lisäksi on verkkokauppa. Kauppapaikat ovat avoinna myös käsityöläisille ja mikrotoimijoille lyhytaikaiseen shopin-shop-toimintaan. Kaupassa myydään mm. kulttuurituotteita, pääsylippuja, tilavuokrausta, ohjelmapalveluja sekä sesonkituotteita.  Puodissa on pitkä myyntitiski, siirrettävät myyntihyllyt ja moduulikalusteet.


Kivijalkakauppa, verkkokauppa, pop-up -kauppa.  Myy kulttuuripalveluja ja kulttuurituotteita. Myy Kanttilan rakennusvaiheessa tukituotteita. Toimii Minna Canthin talo ry:n vuokralaisena, maksaa vuokraa verkkotilasta ja fyysisestä tilasta. Tuottaa myyntipalveluja Minnan Perilliset ja Kanttilassa toimiville yhdistyksille, tilavarauksia yms.  ja ylläpitää infoa.

KOHDERYHMÄ
Kuluttaja-asiakkaat, yhteisöt

TOIMINNAN RAHOITUS
Myyntitulot

MINNAN KAHVILA

TILAT

 • Kahvila 1. krs

Kanttilassa sijaitsee Minnan kahvila-ravintola, joka palvelee Kanttilan omia toimijoita, residenssitoimijoita, päivittäisiä asiakkaita sekä Kanttilassa vierailevia ryhmiä.

Kahvila mahdollistaa mikrotapahtumien järjestämisen ja isommille ryhmille ruokailu-esittely-keskustelutapahtuma-palvelua. Pöytiä, tuoleja, valo- ja äänitekniikka, lounas- ja catering tasot ja muuntuva esitystila. Itä-Suomen Yliopisto suunnittelee, että sen toteuttama tiedekahvila toimisi pysyvästi Minnan kahvilassa.

Päivittäin on tarjolla aamiainen, lounas ja kahvilatarjonta sekä cateringpalvelu.

KOHDERYHMÄ
Kuopiolaiset
Kanttilassa yöpyjät
Matkailijat

OPEROIJA
Toiminnan osalta:

Verkostot ja yhteistyökumppanit
Tilojen osalta:
Yritys, joka vastaa kahvilasta, majoitushuoneista ja tilojen tapahtumavuokrauksesta.

TOIMINNAN RAHOITUS
Myyntitulot
Tilavuokrat

Muutokset mahdollisia, päivitetty 11.3.2021.