Project Description

BUDJETTI & RAHOITUS

KUSTANNUSARVIO

Koko muutos- ja korjaustyön on arvioitu maksavan noin 4,6 miljoonaa euroa. Hankkeessa rakennus tutkitaan, puretaan kaikki 1970 – luvulla tehdyt edelliset remonttimuutokset ja rakennetaan talo käytännössä lähes uusiksi. Vuonna 2021 vahvistuvat lopulliset budjetit, tämänhetkiset budjetit on laadittu olemassa olevien suunnitelmien pohjalta. Minna Canthin talo ry toimii rakennuttajana ja vastaa rahoituksen hankkimisesta. Kiinteistö Oy Minna Canthin katu 20-22 vastaa rakennushankkeesta ja ylläpitää ja korjaa Kanttilaa tulevaisuudessa kulttuurin käyttöön.

Minna Canthin talo ry on pyrkinyt hankkimaan  rahoitusta, mutta toistaiseksi lukuunottamatta upeita lahjoituksia tai tutkimusrahoituksia, varsinaista rakentamisen rahoitusta ei olla pystytty hankkimaan. Katso lahjoittajat ja tukijat tästä.

Katso lisää usein kysyttyä ( FAQ) tästä.