Työtilat

Kanttilaan on suunniteltu työtiloja. Työtilat on nimetty Minna Canthin rinnalla yhteiskunnalliseen keskusteluun osallistuneiden, Kuopion naisintelligenssin mukaan Betty (12 m²) Elisabeth (15 m²), Selma (17 m²), Hilda (29 m²), Lydia (39 m²).

Työ-/monitoimitilat soveltuvat työ-, harjoitus- ja kokoontumistiloiksi. Tiloissa on normaali huonekorkeus, siirrettävät kalusteet ja esteetön sisäänpääsy kulunvalvonnalla. Työtilat toimivat taiteilijoiden ja tutkijoiden työtiloina, yhteisöjen kohtaamistiloina sekä yhteisöllisinä opiskelutiloina. Tilat eivät sovellu kovien materiaalien, hajua tai melua vaativien taidetöiden tekemiseen.

.

Suomessa tarvitaan lisää työskentelytiloja ja -paikkoja!

Kanttila edistää keskeisen sijaintinsa avulla taiteen kentän kehitystä ja yhteistyömahdollisuudet kansallisen taidealan toimijoiden ja kansainvälisten residenssitoimijoiden kesken kehittyy. Kanttila on Kuopion ensimmäinen ammattimaisesti toteutettu residenssiyhteisö, keskittäminen samoihin tiloihin tuo merkittäviä synergiaetuja.

Ammattimaisesti tuotettu, yhteisöllisyyttä rakentava ja kansainvälisesti toimiva residenssitoiminta on yksi tärkeimmistä keinoista kehittää taiteen ja tieteen liikkuvuutta ja toimintaedellytyksiä. Residenssi tarjoaa tukitoimintoja myös olemassa oleville taideinstituutioille, paikallisille kulttuuriyhdistyksille ja taiteen ammattilaisille.

”Suomessa tarvitaan lisää työskentelytiloja ja paikkoja, joissa taiteilija voi prosessoida, ideoida ja verkostoitua sekä tehdä tuotantoja.” Riitta Heinämää, 2021.

Haluatko Sinä olla mukana kehittämässä Minnan työtiloja? Ota yhteyttä info@minnacanth.fi.

Premices

Workspaces

Attic performance space

Showrooms

Minnan Puoti

Minna's Shop

Cafe-restaurant & garden café

Kahvila-ravintola

Minna’s Salon

Premices

Työtilat

Attic performance space

Showrooms

Minnan Puoti

Minna's Shop

Accommodation

Cafe-restaurant & garden café

Minna’s Salon