Project Description

USEIN KYSYTTYÄ

Tähän on koottu yleisimpiä kysymyksiä, jotka kohdistuvat Kanttilaan ja sen muutos- ja korjaustyöhön sekä kulttuurikeskus Kanttilan sisällön kehittämiseen.

 1. Kuka omistaa Kanttilan?
  Kanttilan kiinteistö Oy Minna Canthin katu 20-22. Minna Canthin talo ry omistaa kaikki keskinäisen kiinteistöosakeyhtiön osakkeet.
  *
 2. Onko Kanttilaan haettu EU – rahoituksia?
  On, ESR-rahoituksia. Olemme useasti palaveeranneet Pohjois-Savon Ely-keskuksen edustajien kanssa. Edellinen palaveri oli kesäkuussa 2020. Palaverissa ilmeni, että Ely-keskuksen näkökulmasta on Kanttilaan vaikea löytää kehittämisrahoitusten näkökulmista kehittämisen kohteita.Minna Canthin talo ry on pyrkinyt hankkimaan  rahoitusta, mutta toistaiseksi lukuunottamatta upeita lahjoituksia tai tutkimusrahoituksia, varsinaista rakentamisen rahoitusta ei olla pystytty hankkimaan. Yhdistys on esitellyt hanketta laajasti sekä Kuopion alueella että mm. tiede- ja kulttuuriministeriössä. Ministeriön palavereissa on noussut esille, että  olisi suotavaa, että Kuopion alueen toimijat osallistuisivat aktiivisesti suunnittelu- ja valmisteluprosessiin ja että muun muassa. kumppanuussopimukset mahdollisten EU -komission alaisten rahoitusten hakua varten tutkittaisiin varteenotettavina vaihtoehtoina. ( Yhdistys ei voi itse hakea EU komission alaisia avustuksia)
  *
 3. Onko Kanttilaan haettu muita kulttuuriapurahoja?
  On. Katso tästä saadut avustukset ja yksityiset lahjoitukset.
  *
 4. Aikooko Minna Canthin talo ry myydä Kanttilan, kun se on valmis?
  Ei. Kanttila rakennetaan kulttuurin käyttöön ja sen toiminta on yleishyödyllistä toimintaan.
  *
 5. Saako yksityishenkilö ostaa Kanttilasta oman yksiön?
  Ei. Kanttilan huoneistot ovat tarkoitettu ensisijaisesti lyhytaikaiseen majoitukseen.