VALOKUVIA KANTTILASTA
KUOPION KULTTUURIHISTORIALLISEN MUSEON KOKOELMISTA.
HUOM: KUVIEN KÄYTTÄ LUVANVARAISTA.

Suojelumääräys kuuluu seuraavasti:
Kulttuurihistoriallisesti arvokas rakennus. Rakennusta ei ilman pakottavaa syytä saa hävittää. Rakennuksen kellariin ja ullakolle saa rakentaa pääasiassa olevan vaipan sisäpuolelle kerrosalaan luettavia tiloja sen estämättä, mitä rakennusoikeudesta, kerrosluvusta tai rakennuksen korkeudesta on kaavassa määrätty. Rakennuksen pihan puoleisiin julkisivuihin saa tehdä muutoksia. Kadun puoleisiin julkisivuihin kohdistuvien korjaus- ja muutostöiden tulee olla sellaisia, että rakennuksen historiallinen tai kaupunkikuvan kannalta merkittävä luonne säilyy.

Hankkeessa on kyse muutos- ja korjaushankkeesta, ja kaavan tavoite on Kanttilan kohdalla rakennuksen historiallisen ja kaupunkikuvallisen luonteen säilyttäminen. Historiallinen luonne perustuu rakennuksen ulkoasussa näkyvään kerroksisuuteen, ilmeisesti käyttötarkoitusmuutoksia palvelevat tai mukailevat julkisivumuutokset, joista mielenkiintoisia ovat ennen 70-lukua tehdyt. Näkyvissä on perinteisen puu- ja kivikäsityön jälkeäkin, kuten lohkokivijalka, jugendhenkiset vanhat puuikkunat, kaareva poikkipääty, voimakkaasti seinäpintaa rytmittävä listoitus mm. rapattu funkispääty ja sisäänkäynti ovat hienoja. Rakennuksella on merkittävä sijainti kirkkopuiston reunalla, osana eri-ikäisestä rakennuskannasta muodostuvia historiallisia katunäkymiä ( FM Teija Ahola).