20.12.2019
Kanttilassa toteutetaan rakennushistoriallista tutkimusta.Selvityksen tarkoituksena on koota ja havainnollistaa Kanttilan rakennushistorialliset rakentumisvaiheet ja inventoida nykytilannetta. Rakennuksen käytön historiaa tutkitaan erilaisista piirustuksista tai muista rakennuksia koskevista arkistodokumenteista.
Rakennushistoriatehtävässä noudatetaan rakennushistoriaselvityksissä vakiintuneita työmenetelmiä ja käytäntöjä (kts. Museoviraston yleisohje). Selvitys perustuu tehtävän tavoitteen kannalta riittäviin arkistotutkimuksiin ja kenttätyöhön. Kenttätyössä rakennus tarkastetaan ja dokumentoidaan tarkoituksenmukaisella tavalla. Rakennushistoriallisen tutkimuksen toteuttajaksi on valikoitunut suunnittelu- ja arkkitehtitoimisto Hannu Puurunen Lapinlahdelta. Hannu Puurusella on laaja referenssi rakennushistoriallisten tutkimusten toteuttajana ja rakennusalan asiantuntijana. Asiantuntija-apua saadaan myös Kulttuurihistoriallisen museon intendentti Mikko Paalaselta.
Minna Canthin talo ry on erityisen iloinen saadessaan asiantuntijan projektiin. Kuopion kaupunki palkitsi arkkitehti Hannu Puurusen vuoden 2019 kulttuuriympäristö-palkinnolla laadukkaista rakennushistoria-selvityksistä ja hänen työpanoksestaan Kuopion kulttuuriympäristön hyväksi.

RHS:n rinnalla selvitetään , mitä mm. Minna Canthin Perilliset aikana talossa on tapahtunut. Rakennushistoriallinen selvitys inhimillistyy ihmisten kertomien tarinoiden myötä. Tarinoita kerätään videoimalla ja äänittämällä ja aineisto  litteroidaan. Aineistosta laaditaan arkisto.

Tarinoiden keruuta esitellään seuraavan kerran Kulttuurikahvila 60+ to 16.1. 2020 klo 14-15.30 tilaisuudessa Kino Kuvakukossa, (Vuorikatu 27, Kuopio)