REMONTTI

Kanttilan kulttuurikeskus on Minna Canthin entiseen kotitaloon Kanttilaan rakentuva kulttuurin, taiteen ja tieteen kohtaamispaikka. Vuodesta 2016 toiminut Minna Canthin talo ry vastaa kunnostustöiden toteutumisesta sekä talon rakennuttamisesta kulttuurin käyttöön.

KANTTILA RAKENNUS

Kanttila on arvotettu historiallisesti merkittäväksi kohteeksi maisemansa, historiansa sekä henkilöhistoriansa ansiosta Nykyinen Kanttilan rakennus on käynyt läpi useita massiivisia muutosvaiheita, joten 1800-luvusta, ja Minna Canthin vaiheesta on vain vähän jäljellä. Rakennuksen nykyinen ulkoasu on pääasiassa 1909- 1910 muutosvaiheesta, ja 1930- ja 1940-luvuilla tehdyistä muutoksista.  Sisätiloissa näkyy voimakkaasti 1970 -luvun muutosvaihe.

Kulttuurihistoriallisten kohteiden muutos- ja korjaustyö lähtee aina historian selvittämisestä. Rakennushistoriallinen selvitys perustuu arkisto- ja kenttätöihin, jotka tehtiin talven 2019-2020 aikana. Selvityksen ovat tehneet FM Eeva Martikainen ja arkkitehti Hannu Puurunen, joista ensin mainittu on toiminut tehtävän vastuuhenkilönä. Selvitys on luettavissa tästä Kanttila_RHS_19032020_HPOY_low

KUSTANNUSARVIO

Koko muutos- ja korjaustyön on arvioitu maksavan noin 3,5-4 miljoonaa euroa. Hankkeessa tutkitaan rakennus, puretaan kaikki 1970 – luvulla tehdyt edelliset remonttimuutokset ja rakennetaan talo käytännössä lähes uusiksi. Helmikuussa 2021 vahvistuvat lopulliset budjetit, tämänhetkiset budjetit on laadittu olemassaolevien suunnitelmien pohjalta. Minna Canthin talo ry toimii rakennuttajana ja vastaa rahoituksen hankkimisesta. Kiinteistö Oy Minna Canthin katu 20-22 vastaa rakennushankkeesta ja ylläpitää ja korjaa Kanttilaa tulevaisuudessa kulttuurin käyttöön.

Minna Canthin talo ry on pyrkinyt hankkimaan  rahoitusta, mutta toistaiseksi lukuunottamatta upeita lahjoituksia tai tutkimusrahoituksia, varsinaista rakentamisen rahoitusta ei olla pystytty hankkimaan. Katso lisää usein kysyttyä ( FAQ) tästä.

KATSO TÄSTÄ TARKEMMIN MUUTOS- JA KORJAUSTYÖN VAIHEET

Kanttila_sisäpiha_havainnekuva_Mattila_2020

Kanttila_etupiha_havainnekuva_Mattila_2020

Arkkitehtitoimisto Arto Mattila

Arkkitehtitoimisto Arto Mattila

Kanttilan pääsuunnittelijaksi on valittu arkkitehtitoimisto Arto Mattila.