KANTTILA KULTTUURIN KÄYTTÖÖN

REMONTTI

KANTTILAN MUUTOS- JA KORJAUSTYÖ
BUDJETTI ( päiv. 5.9.2021)

Kaikki vaiheet yhteensä 4 920 000 €

SEURAAVAT VAIHEET:

Vuosi 2021

Vuoden 2021 tärkein tavoite on vielä suunnitelmat loppuun ja hakea rakennuslupaa. Rakennuslupa ja hintalappu viimeistelevät Kanttilan jo upean suunnitelman ja niin Sinun kuin tulevien kumppaneiden, tukijoiden ja rahoittajien on luottavaista lähteä mukaan!

Käynnistymässä, kun rahoitus varmistunut:

Hyväksytyt yleissuunnitelmat ja pääpiirustukset rakennuslupavaiheeseen

Arkkitehtisuunnittelu 20 000 € 
Pääarkkitehdiksi on tarjouskilpailun pohjalta valittu arkkitehtitoimisto Arto Mattila työparinaan arkkitehti Miina Tolonen.
Suunnitelmat ovat L2 vaiheessa, ks. lisää www.kanttila.fi
www.artomattila.fi

LVI -suunnittelu 25 000 €
LVI-suunnittelijaksi valittiin tarjouskilpailun pohjalta Tommi Hyvärinen , Entek Oy

Sähkösuunnittelu 25 000 €
Sähkösuunnittelijaksi valittiin tarjouskilpailun pohjalta Juha-Pekka Nissinen,  JP Company Oy.
Kanttilan shuomioidaan tulevaisuuden skenaariot mitä  sähkösuunnittelussa on otettava huomioon, mitä vaaditaan taiteen ja tieteen käyttö- ja tekotapojen kehittämiseen niin perinteisissä ja digitaalisissa ympäristöissä?

Rakennuttajakonsultin työt   25 000 €
Rakennuttajakonsultiksi valittiin tarjouskilpailun pohjalta Jari Piippo, Insinööritoimisto Savon Kunto ja Kosteus
Rakennuttajakonsultti vastaa asiantuntijoiden ohjauksesta rakennuslupa- ja urakkavaiheeseen. Hän laatii myös kustannusarvion, joka täsmentyy rakennuslupavaiheeseen.

Rakennuslupatehtävät 10 000 € 

Kanttilan käyttökulut 50 000 €
Näitä ovat mm. vuosittain sähkö, lämpö, kiinteistövero, tontin vuokra, vakuutukset, jätehuolto, ylläpitokorjaukset
( esim. lumiesteiden korjaus), auraus. Kiinteistö on iso, n. 1200 m2. 

 

TULEVAT VAIHEET 2022- 

Toteutussuunnittelu 150 000 €

Urakkavaihe

Rakentamisen valmistelu 100 000 €

Rakentaminen 4 000 000 €

Käyttöönotto

Erillishankittavat 500 000 €

 JO TOTEUTUNUT:

2020

Kanttilan käyttökulut 50 000 €

Rakennushistoria 10 000 €

Arkkitehtisuunnittelu 30 000 €

Tutkimukset 15 000 €

Purkutyöt  10 000 €

2019

Kanttilan käyttökulut 50 000 €

Kanttilan ostovelan lyhennys, 56 000 €

Rakennushistoriallinen tutkimus ( RHS)  30 000 €

Suunnittelutyö 20 000 €

Tutkimukset 10 000 €

 

2018

Kanttilan käyttökulut 50 000 €

Tilaluonnokset, konseptointi 20 000 €

Suunnittelutyö 20 000 €

2017

Kanttilan osto 139 000 € 1. erä 40 000 €