MINNA CANTH, TASA-ARVO JA KANTTILAN TULEVAISUUS

  • Avoin keskustelutilaisuus Oodissa 19.3.2022

Minna Canthin (1844–1897) syntymäpäivää juhlitaan tänä vuonna keskustakirjasto Oodissa Helsingissä. Juhlapäivän kunniaksi Minna Canthin talo ry järjestää kaikille avoimen keskustelutilaisuuden la 19.3.2022 klo 10:30-16:00 yhdistyksen puheenjohtajan Atso Almilan johdolla. ( Artikkelikuva Petter Martiskainen)

Minna Canth oli kirjailija ja suomalaisen teatterin uudistaja. Hän oli myös menestyvä kauppias ja yrittäjä, vahvaääninen journalisti ja vähäosaisten puolustaja. Minna Canth on ainoa nainen, joka on Suomessa saanut oman liputuspäivän. Seuraavaksi on aika korjata Kanttila, Minna Canthin entinen koti- ja liiketila! Tilaisuuden tavoitteena on tuoda laajasti tietoisuuteen Kanttila-hankkeen sisältöä, merkitystä ja vaikuttavuutta sekä rahoituksen tarvetta.

Päivän avaa emeritapäätoimittaja ja Naisten Pankin aktiivi Reetta Meriläinen. Keskus-telemassa tasa-arvosta ja Minna Canthista ovat ohjaaja Maria Oiva, tietokirjailija Minna Maijala, näytelmäkirjailija ja käsikirjoittaja Veera Tyhtilä ja näyttelijä Janne Puustinen.

Iltapäivällä Kanttilasta ja residenssitoiminnasta keskustelemassa ovat arkkitehtiliiton korjausrakentamisen ja rakennusperinnön toimikunnan puheenjohtaja Henri Raitio ja rakennusperintö-SAFA:n puheenjohtaja Mervi Tammi, muusikko Anne-Mari Kivimäki ja vapaa toimittaja Kaarina Hazard. Tilaisuuden päättää Kotilokonsertti. Ohjelma liitteenä.

KANTTILA JA MINNA CANTHIN TALO RY
Minna Canthin talo ry:n missiona on pelastaa ja kunnostaa Kanttila kulttuurin käyttöön.  Muutos- ja korjaustyön valmistuttua yhdistys ylläpitää Minna Canth -akatemiaa, joka vaalii Minna Canthin henkistä perintöä tukemalla sananvapauteen ja tasa-arvoon liittyvää toimintaa eri muodoissaan. Tavoitteita toteutetaan koordinoimalla kansainvälisiä tieteen ja taiteen residenssiohjelmia.

Yhdistys on teettänyt asiantuntijatyönä kaikki hankkeeseen tarvittavat taustatyöt ja mm. rakennushistoriallinen selvitys (RHS), arkkitehtisuunnitelmat ja toimintamallit ovat valmiina. Suunnitelmia on toteutettu mm. tarveselvityksillä, palvelumuotoilulla ja monialaisten valiokuntien avulla. Myös rakennuttaja ja asiantuntijat on valittu urakkavaiheeseen. Hankkeen on arvioitu maksavan n. 5 miljoonaa, tähän asti kustannukset käyttömenojen kanssa ovat olleet n. 0,5 milj. euroa.

Hanke tarvitsee nyt pikaisesti rahoituspäätöksiä edetäkseen.  Rakennuksen rahoittamisesta on käyty keskusteluja mm. Opetus- ja kulttuuriministeriön, Kuopion kaupungin ja muiden tahojen kanssa. Yhdistys sai viime syksynä rahankeräysluvan, joka antaa myös yksityisille tahoille mahdollisuuden lahjoittaa hankkeeseen.

Oodi, Töölönlahdenkatu 4, Helsinki. Tilaisuuteen on vapaa pääsy, vapaaehtoinen pääsymaksu 10 €.
YouTube: Minna Canthin talo Kanttila.  Lähetystä on mahdollista seurata Kuopiossa Kanttilassa!

Tiedustelut:
Atso Almila, atso.almila@kolumbus.fi, p. 040 0452770
Anja Lappi, info@minnacanth.fi, p. 040 538 3823, www.minnacanth.fi,   www.kanttila.fi

Artikkelikuva: Petter Martiskainen