Kanttilan korjaus- ja muutostyö

Kanttila on Kuopion vanhimpia käytössä olevia rakennuksia. Se on suojeltu eikä sitä saa hävittää. Mittavan muutos- ja korjaustyön jälkeen taloa ylläpidetään vastuullisen rakentamisen ja kiinteistöliiketoiminnan toimintaperiaatteita noudattaen.

Kunnostettu Kanttila tarjoaa fyysisen ja virtuaalisen kohtaamis- ja esiintymispaikan eri toimijoille, toteuttaa kansainvälistä taiteen ja tieteen residenssitoimintaa ja kehittää kulttuurin toimintaympäristöjä.

Arkkitehtipiirrokset

Katso uusimmat pohjapiirrokset ja tutustu rakennustiimiin.

LUE LISÄÄ +

Kustannusarvio ja liiketoimintasuunnitelmat

Koko muutos- ja korjaustyön on arvioitu maksavan noin 4,6 miljoonaa euroa.

LUE LISÄÄ +

Tilojen toimintakuvaukset

Työtilat

Ullakon esiintymistilat

Näyttelytilat

Minnan Puoti

Minnan Puoti

Majoitustilat

Kahvila-ravintola

Puutarha-kahvila

Minnan Salonki

Tilojen toimintakuvaukset

Työtilat

Ullakon esiintymistilat

Näyttelytilat

Minnan Puoti

Minnan Puoti

Majoitustilat

Kahvila-ravintola

Puutarha-kahvila

Minnan Salonki

Tulevan Kanttilan toiminta

Minna Canthin talo ry on yleishyödyllinen, aatteellinen yhdistys, jonka tavoitteena on rakennuttaa Kanttila kulttuurin käyttöön. Muutos- ja korjaustyön valmistuttua yhdistys ylläpitää Kanttilassa ja Kanttilasta käsin Minna Canth -akatemiaa, joka vaalii Minna Canthin henkistä perintöä tukemalla sananvapauteen ja tasa-arvoon liittyvää toimintaa eri muodoissaan.

Tavoitteita toteuttaakseen Minna Canth -akatemia koordinoi kansainvälistä residenssiohjelmaa Kanttilassa ja tulevaisuudessa koko Itä-Suomen alueen residenssitoimintaan soveltuvien taide- ja kulttuuritilojen osalta. Residenssitoiminta on kulttuurikeskuksen Kanttilan toiminnan ydin.

Minna Canth -akatemia

Sisältötoimintaa koordinoi tuleva Minna Canth -akatemia, joka toteuttaa sisältöjä yhdessä tulevien toimijoiden kanssa

LUE LISÄÄ +

Residenssitoiminta

Residenssi tarkoittaa tieteen ja taiteen toimintaa, jonka aikana henkilön, ryhmän tai yhteisön työskentelytila, aika ja tapa poikkeavat tutusta ympäristöstä ja rutiineista.

LUE LISÄÄ +

Tule mukaan tukemaan Kanttilaa!

Kanttilassa on vielä paljon tehtävää, joten tukea voit monin tavoin. Suoran lahjoittamisen, kannattajajäsenyyden ja tukituotteiden ostamisen lisäksi voit tulla Kanttilaan talkoolaiseksi. Opiskelijoille löytyy myös runsaasti projekteja.

tue kanttilaa