Remontin kustannusarvio

Koko muutos- ja korjaustyön on arvioitu maksavan noin 6,8 miljoonaa euroa. Hankkeessa rakennus tutkitaan, puretaan kaikki 1970-luvulla tehdyt edelliset remonttimuutokset ja rakennetaan talo käytännössä lähes uusiksi. Vuonna 2022 vahvistuvat lopulliset budjetit. Tämänhetkiset budjetit on laadittu olemassa olevien suunnitelmien pohjalta. Minna Canthin talo ry toimii rakennuttajana ja vastaa rahoituksen hankkimisesta.

Kiinteistö Oy Kuopion Minna Canthin katu 20-22 vastaa rakennushankkeesta ja ylläpitää Kanttilaa tulevaisuudessa vastuullisen rakentamisen ja kiinteistöliiketoiminnan toimintaperiaatteita noudattaen.

KLIKKAA TÄTÄ JA KOKO LUE HANKESUUNNITELMA

LUE  TÄSTÄ MUUTOS- JA KORJAUSTYÖN ETENEMINEN +

Remontin rahoitus

Kustannuksia arvioitaessa on aiheellista huomioida, että Kanttilan ja Minna Canthin brändi on globaali ja täysin uniikki. Rakennettava kulttuuritalo on investointi tulevaisuuden Kuopiolle.

Kanttilan hankesuunnitelman mukaisessa laajuudessa tehtävän Kanttila -rakennuksen muutos- ja korjaustyön kustannukset ovat n. 6,8 milj. euroa ( alv 0 %).Tarkempi kustannuserittely päivittyy rakennuslupavaiheessa suunnitelmien tarkentuessa ja maailmantilanteen vaikutusten osalta.

Minna Canthin talo ry hankkii kunnostusprojektiin rahoituksen perustelunaan hankesuunnitelmassa kuvattu toimintasuunnitelma.

Minna Canthin talo ry on pyrkinyt hankkimaan rahoitusta, mutta toistaiseksi lukuunottamatta upeita lahjoituksia ja tutkimusrahoituksia, varsinaista rakentamisen rahoitusta ei olla pystytty varmistamaan. Kanttilan rakentamisen rahoitus tulee koostumaan monista tahoista. Rahoitustahoja ovat säätiöt, testamenttilahjoitukset, lahjoitukset, varainkeruu (rahankeräysluvan numero (RA/2021/1061), valtion rahoitus, kehittämisrahoitukset (Ely, PS-liitto) ja mahdollinen Kuopion kaupungin osuus.Opetus- ja kulttuuriministeriö näkee hankkeen valtakunnallisesti merkittävänä. Valtion kulttuuritilojen perustamiskustannuksiin ja peruskorjauksiin kohdistuvista määrärahoista voidaan kattaa hankkeen rakennuskustannuksia, jolloin valtion osuus voi olla 30 %. Liiketaloudelliseen toimintaan kohdistuvien tilojen osuuteen valtionavustusta ei myönnetä.

Valtionavustus muodostaa ns. porkkanarahan kunnalle tai säätiölle. Kuntien rooli kulttuuritilojen sekä taiteen ja teteen ammattitoimijoiden työskentelyn mahdollistajana on merkittävän tärkeä. Kanttilan kohdalla se tarkoittaisi sitä, että kun useistakin lähteistä koostuva rahoitus on valmis, valtion avustus voidaan myöntää edellyttäen, että ministeriöllä on kyseiseen tarkoitukseen varattu määräraha ja hanke noudattaa ministeriön peruskorjausmäärärahan muitakin ehtoja. Peruskorjausmäärärahaa ei voida myöntää valmisteluun ja suunnitelmiin. Taiteen tekeminen kunnissa.

Minna Canthin talo ry neuvottelee ja koordinoi tilojen myyntiä tietyin ehdoin taide- ja kulttuuritoimijoille tai muille organisaatioille. Myynnissä voivat olla kaikki tilat. Mahdollisia kohderyhmiä ovat säätiöt, yksityiset sijoittajat tai yhdistykset, jolloin loppukäyttäjä voi olla taiteilija, tutkija tai yhdistys.

Rakennuksen valmistuttua Kiinteistö Oy Minna Canthin katu 20-22 ylläpitää Kanttilaa. Kiinteistökustannukset ja perustoiminnan edellyttämät henkilöstökulut katetaan vuokraustoiminnan tuloilla.

Toiminnan rahoitus

Minna Canth -akatemia vastaa Kanttilan taiteen ja tieteen ohjelmasta, residenssitoiminnasta ja tapahtumista yhdessä verkostojensa kanssa.

LUE MINNA CANTH -AKATEMIASTA +

Minnan tukipalvelut vastaa Kanttilan kahvila- ja vuokraustoiminnasta, tuotantopalvelusta ja tilapalveluista. Tukitoimintoja tarjotaan myös paikallisille taideinstituutioille, yhdistyksille ja taiteen ammattilaisille.

LUE MINNAN TUKIPALVELUISTA +

Katso lisää usein kysytyistä kysymyksistä (FAQ) tästä.

Come and support Kanttila!

There is still a lot of work to be done in Kanttila, so there are many ways for you to support the project. In addition to direct donation, supporter membership and purchase of support products, you can come and volunteer for Kanttila. There are also plenty of projects for students.

Support Kanttila