Remontin kustannusarvio

Koko muutos- ja korjaustyön on arvioitu maksavan noin 4,6 miljoonaa euroa. Hankkeessa rakennus tutkitaan, puretaan kaikki 1970-luvulla tehdyt edelliset remonttimuutokset ja rakennetaan talo käytännössä lähes uusiksi. Vuonna 2021 vahvistuvat lopulliset budjetit. Tämänhetkiset budjetit on laadittu olemassa olevien suunnitelmien pohjalta. Minna Canthin talo ry toimii rakennuttajana ja vastaa rahoituksen hankkimisesta.

Kiinteistö Oy Minna Canthin katu 20-22 vastaa rakennushankkeesta ja ylläpitää Kanttilaa tulevaisuudessa vastuullisen rakentamisen ja kiinteistöliiketoiminnan toimintaperiaatteita noudattaen.

LUE HANKESUUNNITELMA

LUE MUUTOS- JA KORJAUSTYÖN ETENEMINEN +

Remontin rahoitus

Minna Canthin talo ry on pyrkinyt hankkimaan rahoitusta, mutta toistaiseksi lukuunottamatta upeita lahjoituksia ja tutkimusrahoituksia, varsinaista rakentamisen rahoitusta ei olla pystytty varmistamaan.

Kanttilan rakentamisen rahoitus tulee koostumaan monista tahoista. Opetus- ja kulttuuriministeriö näkee hankkeen valtakunnallisesti merkittävänä. Valtion kulttuuritilojen perustamiskustannuksiin ja peruskorjauksiin kohdistuvista määrärahoista voidaan kattaa hankkeen rakennuskustannuksia, jolloin valtion osuus voi olla 30 %. Liiketaloudelliseen toimintaan kohdistuvien tilojen osuuteen valtionavustusta ei myönnetä.

Valtionavustus muodostaa ns. porkkanarahan kunnalle tai säätiölle. Kuntien rooli kulttuuritilojen sekä taiteen ja teteen ammattitoimijoiden työskentelyn mahdollistajana on merkittävän tärkeä. Kanttilan kohdalla se tarkoittaisi sitä, että kun useistakin lähteistä koostuva rahoitus on valmis, valtion avustus voidaan myöntää edellyttäen, että ministeriöllä on kyseiseen tarkoitukseen varattu määräraha ja hanke noudattaa ministeriön peruskorjausmäärärahan muitakin ehtoja. Peruskorjausmäärärahaa ei voida myöntää valmisteluun ja suunnitelmiin. Taiteen tekeminen kunnissa.

Toiminnan rahoitus

Minna Canth -akatemia vastaa Kanttilan taiteen ja tieteen ohjelmasta, residenssitoiminnasta ja tapahtumista yhdessä verkostojensa kanssa.

LUE MINNA CANTH -AKATEMIASTA +

Minnan tukipalvelut vastaa Kanttilan kahvila- ja vuokraustoiminnasta, tuotantopalvelusta ja tilapalveluista. Tukitoimintoja tarjotaan myös paikallisille taideinstituutioille, yhdistyksille ja taiteen ammattilaisille.

LUE MINNAN TUKIPALVELUISTA +

Katso lisää usein kysytyistä kysymyksistä (FAQ) tästä.

Tule mukaan tukemaan Kanttilaa!

Kanttilassa on vielä paljon tehtävää, joten tukea voit monin tavoin. Suoran lahjoittamisen, kannattajajäsenyyden ja tukituotteiden ostamisen lisäksi voit tulla Kanttilaan talkoolaiseksi. Opiskelijoille löytyy myös runsaasti projekteja.

tue kanttilaa