Minna Canth akatemia

Minna Canth akatemia on viisivuotinen kehityssuunnitelma, jonka aikana luodaan toimintaohjelma Kanttilan kulttuurikeskukselle. Toiminnan organisoinnin ja sisällön kehittämisen lisäksi hankkeessa on olennaista myös akatemian rahoitusmallin valmistelu ja vakiinnuttaminen.

Tavoitteena on, että Kanttila on kiinnostava ja houkutteleva kulttuurin keskus sekä ajatuksia herättävä ja uutta luova kohtaamispaikka taiteen, tieteen ja kulttuurin toimijoille. Se on keskeinen osa Vanha-Kuopio -konseptia, tunnettu vierailukohde ja kiinnostava nähtävyys.

Minna Canth akatemian tavoitteena on olla merkittävä paikallinen, kansallinen ja kansainvälinen toimija taiteen ja tieteen parissa erityisesti tasa-arvon ja sananvapauden näkökulmasta. Minna Canth akatemia luo mahdollisuuksia taiteen ja tieteen uusille avauksille ja kansalaistoimintaan.

Minna Canth akatemiassa luodaan työskentely-, verkostoitumis- ja esilletuomismahdollisuuksia taiteen ja tieteen toimijoille Itä-Suomessa sekä verkostojensa kautta kansainvälisesti. Minna Canth akatemia suunnittelee, pilotoi ja kehittää näitä toimintaohjelmia jo muutos- ja korjaustyön aikana.

Tavoitteena on, että Minna Canth akatemian toiminta pääsee käynnistymään taloudellisesti itsenäisenä ja täydessä mitassaan Kanttilan kulttuurikeskuksen muutostöiden valmistuessa.

Tavoitteiden onnistumista mitataan sekä sisällöllisesti että määrällisesti työsuunnitelman toteutumisen myötä. Hankkeen etenemistä ohjaa ja arvioi hankkeen ohjausryhmä sekä Minna Canthin talo ry:n hallitus.

Minna Canth -akatemia

Minna Canthin perintö meille ja tuleville sukupolville on ennen kaikkea vapauden perintö. Vapaus on sitä, että
kaikilla on mahdollisuus riippumattomuuteen. Kaikkien pitää olla sukupuoleen, tulotasoon ja muihin ominaisuuksiin katsomatta riippumattomia toisten armosta.

Olemme  menneet kansakuntana eteenpäin, mutta olemme myös hukanneet ymmärryksen siitä, että vapaus ei ole saavutettu etu. Kun vapauden vaaliminen loppuu, vapaus loppuu. Minnan perintö ei ole kadonnut, mutta sen – vapauden – vaalimiselta ja rakentamiselta puuttuu Suomessa koti. Kanttila on se paikka, jossa vapaus syntyy ja sen puolesta taistellaan. Ovet ovat auki ja katto korkealla niille tekijöille ja visionääreille, jotka haluavat tehdä työtä vapauden puolesta.

Kanttila tarvitsee nyt varoja kunnostusta varten. Uudessa kunnostetussa Kanttilassa Minnan aloittama työ jatkuu.
Meillä on kaikilla velvollisuus ja tehtävä. Sen nimi on vapaus.

Akatemian toiminta

Minna Canthin talo ry on yleishyödyllinen, aatteellinen yhdistys, jonka tavoitteena on rakennuttaa Kanttila kulttuurin käyttöön. Muutos- ja korjaustyön valmistuttua yhdistys ylläpitää Kanttilassa ja Kanttilasta käsin Minna Canth -akatemiaa, joka vaalii Minna Canthin henkistä perintöä tukemalla sananvapauteen ja tasa-arvoon liittyvää toimintaa eri muodoissaan.

Tavoitteita toteuttaakseen Minna Canth -akatemia koordinoi kansainvälistä residenssiohjelmaa Kanttilassa ja tulevaisuudessa koko Itä-Suomen alueen residenssitoimintaan soveltuvien taide- ja kulttuuritilojen osalta. Residenssitoiminta on kulttuurikeskuksen Kanttilan toiminnan ydin.

Minna Canth -akatemian muodostavat 1) Minnan Koti 2) Minnan Näyttämöt 3) Minnan Salonki ja 4) Minnan Verkostot.

1. Minnan Koti

Minnan koti tarjoaa residenssitoimintaan seitsemän majoitushuonetta ja viisi työtilaa. Oma residenssiohjelma keskittyy sananvapauden, ihmisoikeuksien, tasa-arvon ja demokratian sekä taiteen ja yhteiskunnan suhdetta käsitteleviin teemoihin. Näihin keskittymällä Kanttila rakentaa kansainvälistä profiiliaan ja erottuu muista toimijoista.

Tämän lisäksi Minna Canth -akatemia verkostoineen ja yhteistyökumppaneineen koordinoi residenssiohjelmia. Vuokratilat on suunnattu ensisijaisesti taiteen ja tieteen toimijoille. Kaikki residenssijaksojen väleihin jäävät majoitusyöt suunnataan yleisille markkinoille, turisteille, kumppanimajoittujille tai työtiloiksi. Tilojen varaustilanteen tarkasteluun, vuokraukseen ja maksuliikenteeseen tarjotaan useita vaihtoehtoja.

2. Minnan Näyttämöt

Suorakaiteen muotoinen 70 m²:n Minnan näyttämöt tarjoaa ullakolla 70 hengelle esitys-, juhla- ja tapahtumatilan. Tilassa voi järjestää konsertteja, näytelmiä, runoiltoja tai tapahtumia.

Ohjelmisto voi olla vierailuista koostuva, Minna Canth -akatemian omaa tuotantoa tai kumppanien kanssa tuotettuja. Ohjelmisto kuratoidaan, ohjelmavalinnoissa rohkaistaan uusiin avauksiin ja esitystoimintaa on myös englanniksi ja ruotsiksi.

Ohjelmistossa on aina myös Minna Canth -monologi, joka on tilattavissa tilaisuuksiin ja juhliin sekä vuosittain uusi sovitus Canthin näytelmästä, Minnan tuotannosta tai teemasta jne.

Esityksiä voi seurata livenä ja samaan aikaan Minnan kanavan kautta. Tämä mahdollistuu rakentamalla Kanttilaan tarkkaamo, missä työskentelee kuva- ja äänialan ammattihenkilöstö.

Minna Canth muutti maailmaa näytelmillään. Minnan näyttämöt mahdollistaa taiteilijoiden toteuttaa uusia työnkuvia erilaisissa hybridituotannoissa. Se tarjoaa perinteisen kulttuuritoiminnan rinnalle taiteen ja tieteen käyttö- ja tekotapojen kehittämisen digitaalisissa ympäristöissä.

3. Minnan Salonki

Kuuluisa Minnan Salonki 22 m² ja ruokasali 33 m² lavastetaan yhtenäiseksi, historialliseksi kokonaisuudeksi kirjojen, kuvien ja AR -teknologian avulla. Nämä huoneet kertovat niin Minna Canthin, tasa-arvon kuin sananvapauden historiasta. Täysin uniikit käyntikohteet ovat avoinna ympärivuotisesti ja ovat sekä yleisölle suunnatussa pääsylipullisessa näyttelytilakäytössä että vuokrattavissa yksityiskäyttöön.

Osana Minnan Salonki -näyttelylippua Kanttilassa järjestetään sovitulla aikataululla Minna Canthiin liittyvää ohjelmaa.

4. Minnan Verkostot

Minnan verkostojen kautta kulttuuri toteutuu Kanttilasta käsin hyvin laaja-alaisesti. Kanttilan verkostoon kuuluu lukuisia residenssipalveluja tuottavia toimijoita. Taiteen, tieteen ja residenssitoiminnan lisäksi Vanhan Kuopion alueen aktiviteetteihin kuuluu tapahtumia, juhlia, seminaareja, kokouksia, opiskelua jne. Kanttila, Vapauden talo ei arvota sisältöjä oman verkostonsa tai yleisön puolesta, vaan alueelle tavoitellaan aina mahdollisimman laajaa tarjontaa erilaisia yleisöjä kiinnostavia sisältöjä ja mahdollisuuksia, esim. ajatushautumo Aatos on yksi verkoston edustaja. Minna Canth -akatemia vastaa Kanttilan residenssi- ja sisältöohjelmien valinnasta kumppaneidensa kanssa.

Tule tukemaan Kanttilaa!

Kanttilassa on vielä paljon tehtävää, joten sinulla on monia tapoja tukea hanketta. Suoran lahjoituksen, kannattajajäsenyyden ja tukituotteiden ostamisen lisäksi voit tulla vapaaehtoiseksi Kanttilan toimintaan. Projekteja on myös paljon opiskelijoille.

Tue Kanttilaa