Rakennustiimi

Pääsuunnittelija

Kanttilan muutos- ja korjaustyön ensimmäisen vaiheen pääsuunnittelijaksi valittiin tarjouskilpailun jälkeen arkkitehtitoimisto Arto Mattila Oy. Arkkitehtitoimisto Arto Mattila Oy on erikoistunut historiallisen rakennuskannan korjaussuunnitteluun sekä rakennushistoriaselvitysten laadintaan. Toimiston merkittävimpiä suunnittelukohteita ovat Kainuun vanhin kirkko Paltaniemessä vuodelta 1726 sekä useat muu kirkkorakennukset. Kuopioon toimisto on toteuttanut mm. vuodelta 1856 peräisin olevan Piispantalon vanhan ilmeen palauttavat suunnitelmat sekä Asemakatu 5:een vuosina 1899 – 1928 valmistuneen puutalokorttelin säilyttävät korjaussuunnitelmat.

Kanttilan muutos- ja korjaustyön rakennustiimi koostuu rakennus- ja suunnittelualan ammattilaisista.

Arkkitehtiluonnoksia ovat toteuttaneet vuosina 2018-2019 myös suunnittelu- ja arkkitehtitoimisto Partanen ja Lamusuo yhteistyössä Savonia amk rakennusarkkitehtiopiskelijoiden kanssa.

Rakennushistoriallinen selvitys

Kaiken lähtökohtana toimii 19.3.2020 valmistunut rakennushistoriallinen selvitys (RHS). Selvitys perustuu arkisto- ja kenttätöihin, jotka tehtiin talven 2019-2020 aikana. Selvityksen ovat tehneet FM Eeva Martikainen ja arkkitehti Hannu Puurunen, joista ensin mainittu on toiminut tehtävän vastuuhenkilönä.

Rakennuttajakonsultti

Kanttilan muutos- ja korjaustyön rakennuttajakonsultiksi urakkavaiheeseeen valittiin tarjouskilpilun jälkeen insinööri Jari Piippo, insinööritoimisto Savon Kosteus ja Kunto Oy. Yritys on erikoistunut ja toteuttanut mm. vakuutusyhtiöiden haastavampien vahinkokorjauksien suunnittelua, taloyhtiöiden saneerauksien suunnittelua sekä rakennuttamis- ja valvontatehtäviä niin korjaus- kuin uudiskohteistakin.

LVI-suunnittelu

Kanttilan muutos- ja korjaustyön LVI-suunnittelun toteuttajaksi urakkavaiheeseeen valittiin Entek Oy.

Sähkösuunnittelu

Kanttilan muutos- ja korjaustyön sähkösuunnittelun toteuttajaksi urakkavaiheeseeen valittiin JP-Company Ky.

Muutokset mahdollisia.

Tilat

Työtilat

Ullakon esiintymistila

Näyttelytilat

Minnan Puoti

Minnan Puoti

Majoitustilat

Kahvila-ravintola

Minnan Salonki

Kanttilan tilat ja toiminta

Kiinteistö Oy Kuopion Minna Canthin katu 20-22 ylläpitää ja korjaa Kanttilaa. Minna Canth akatemia säätiö vuokraa kaikki tiloja päivä-, viikko-, kuukausi-, tai vuosisopimuksilla yleishyödylliseen kulttuurikäyttöön. Taiteilijat, tutkijat ja luovan alan toimijat, kuluttaja-asiakkaat, yritykset ja yhteisöt muodostavat Kanttilan pääasiallisen käyttäjäryhmän. Vuokraustoiminnasta vuoden 2021 suunnitelmien mukaan 60 % vuokraustoiminnasta kohdistuu yleishyödylliseen toimintaan ja 40 % kaupalliseen vuokraustoimintaan kuitenkin siten, että toiminta edistää Kanttilan toimintaperiaatteita.

Residenssitarveselvityksen (Rustanius, 2019) ja kyselyjen perusteella Kanttilan toimijat tulevat olemaan yritykset, järjestöt, kulttuurialan yhdistykset, residenssitaiteilijat ja heidän yhteisönsä, tapahtumaorganisaatiot, Kuopion kaupunki, Itä-Suomen yliopisto, yksityiset taiteilijat ja yhteisöt. Kanttilaa vuokrataan myös yksityistilaisuuksiin ja juhlatilaisuuksiin, messuihin, seminaareihin. Kanttilassa majoitustiloja n. 20 hengelle ja samaan aikaan talossa voi olla 200 henkilöä.

Kaikissa tiloissa on sähköiset tilavaraukset, käyttömahdollisuus 24/7 sovitusti sekä viisas energiakulutusohjaus.

Yllä mainittujen tilojen lisäksi Kanttilassa tulee olemaan:

Naulakot ja WC-tilat

Naulakot ja wc-tilat yleisölle sijoitetaan pohjakerrokseen. Nämä palvelevat niin tapahtumien ja suurempien asiakasryhmien tilaisuuksissa kuin päivittäisessä toiminnassa. Wc-tiloja on myös majoitustiloissa ja Minnan Salongin yhteydessä. Suurin osa wc‐tiloista toteutetaan unisex‐periaatteella.

Tuotannon aputilat

Tuotannon aputiloja ovat laitetilat ja varastotilat. Taiteilijoiden työpajatilat ja verstas kuvataiteen puu‐, metalli‐ ja maalaustöitä varten vuokrataan muualta. Minnan näyttämön yhteyteen ullakolle sijoitetaan esiintyjille suihkullinen pukuhuonetila ja kellariin tulee residenssitoiminnan yhteiskäyttöön pesukone, kuivauskaappi ja silitysmahdollisuus. Minnan kahvilan keittiöhenkilöstön sosiaalitilat ja tarvittavat siivouskomerot sijoitetaan kellariin.

Varastotilat

Kellariin ja ullakolle yhteyteen sijoitetaan esitystoimintaan tekninen varastotila. Kellarikerrokseen sijoitetaan varastotiloja.

Tuotantotiimien tilat

Toiseen kerrokseen sijoitetaan kaksi tuotantotoimistoa. Vierailevien tapahtumien ja tuotantojen henkilökunnalle varataan väliaikaisesti oma huone nettiyhteydellä.

Kiinteistö-, vss-, liikenne- ja talotekniikkatilat

Talotekniikka sijoitetaan kiinteistön pienempään vinttikerrokseen, integroidaan rakennukseen ja kellarikerroksiin.

Tule tukemaan Kanttilaa!

Kanttilassa on vielä paljon tehtävää, joten sinulla on monia tapoja tukea hanketta. Suoran lahjoituksen, kannattajajäsenyyden ja tukituotteiden ostamisen lisäksi voit tulla vapaaehtoiseksi Kanttilan toimintaan. Projekteja on myös paljon opiskelijoille.

Tue Kanttilaa