Mitä on residenssitoiminta?

Residenssi tarkoittaa tieteen ja taiteen toimintaa, jonka aikana henkilön, ryhmän tai yhteisön työskentelytila, aika ja tapa poikkeavat tutusta ympäristöstä ja rutiineista. Residenssissä oleminen on irroittautumista arkipäivästä, keskittymistä luomiseen ja tutkimiseen. Se on kokeilemista, yhteisöllisyyttä, uusia avauksia ja työskentelyä uudessa, ei tutussa ympäristössä.

Residenssin aikana, kestoltaan esimerkiksi 1-3 kuukautta, toimija voi kehittää omaa taiteellista ja tieteellistä työskentelyään, kokeilla vaihtoehtoisia taloudellisia malleja, isännöidä taide- ja tiedeammattilaisten tapaamisia, edistää kulttuurienvälistä vuoropuhelua, luoda työllisyyttä ja järjestää näyttelyn, keskustelun tai muun tapahtuman.

Ammattimaisesti tuotettu, yhteisöllisyyttä rakentava ja kansainvälisesti toimiva residenssitoiminta on yksi tärkeimmistä keinoista kehittää taiteen ja tieteen liikkuvuutta, kehittää toimintaedellytyksiä.

Residenssitoiminta Kuopiossa

Residenssitoiminnan taiteilija/tutkijavolyymi on n. 20–30 henkilöä vuodessa ja se keskittyy syys- ja kevätkauteen. Tänä aikana on keskimäärin neljä taiteilijaa tai tutkijaa keskimäärin kahden kuukauden ajan residenssissä, kolmen huoneen ollessa vuokrattuna muuhun kulttuuri- tai majoituskäyttöön.

Kaikki residenssijaksojen väleihin jäävät majoitusyöt suunnataan yleisille markkinoille, turisteille, kumppanimajoittujille tai työtiloiksi. Tilojen varaustilanteen tarkasteluun, vuokraukseen ja maksuliikenteeseen tarjotaan useita vaihtoehtoja.

Residenssi tarjoaa tukitoimintoja myös olemassa oleville taideinstituutioille, paikallisille kulttuuriyhdistyksille ja taiteen ammattilaisille. Residenssikeskuksen eri puolille maailmaa suuntautuvat yhteistyöhankkeet nostavat pitkällä aikavälillä Kuopion kansainvälistä tunnettuutta vireänä kulttuurikaupunkina. Residenssikeskus parantaa kustannustehokkaasti Kuopion kulttuuritarjontaa erityisesti kansainvälisen ja vieraskielisen tarjonnan osalta.

”Residenssi on ”taidemaailman start-up”, jossa otetaan riskejä ja mahdollistetaan uutta, panostetaan alkutuotantoon. Suomessa tarvitaan lisää työskentelytiloja ja paikkoja, joissa tutkija ja taiteilija voi prosessoida, ideoida ja verkostoitua sekä tehdä tuotantoja.

COVID-pandemiasta huolimatta taidemaailmassa tarvitaan edelleen kansainvälisyyttä ja liikkuvuutta, etenkin residenssien tarjoamia työskentelymahdollisuuksia ja -olosuhteita.

Myös ilmastonmuutos ja sen tuomat muutokset taiteilijoiden matkustamiseen vaikuttavat keskusteluun residenssien tulevaisuuden skenaarioista. Jatkossa residenssitoimintaa pitää pystyä tekemään kestävän kehityksen mukaisesti.”

(Suomalainen residenssitoiminta tänään, Svenskulturfondet, Riitta Heinämaa, 20212021)

Diginäyttämöiden avulla toiminta ja tuotokset leviävät maailmanlaajuisesti:

Suomessa voisi käynnistää m-cultin johdolla hankkeen, jonka teemana olisi virtuaaliresidenssi. Siinä tutkittaisiin paikan päällä toimivan residenssin ja on-line-residenssin muotoja. Tähän mennessä saatujen kansainvälisten kokemusten mukaan virtuaaliresidenssi on kustannustehokkaampi vaihtoehto, mutta osallistujien välinen vuorovaikutus jää uupumaan.

(Suomalainen residenssitoiminta tänään – nykytilanne ja kehittämistarpeet Föreningen Konstsamfundet Riitta Heinämaa, 2021) https://www.m-cult.org/

Tilat

Majoitustiloja on 7 kpl, yhteensä 141 m². Yksi sijaitsee alakerrassa, sisäpihan puolella, muut osastoituna toisessa kerroksessa siten, että huoneita voidaan yhdistää väliovilla.

Anni 16 m²
Elli 17 m²
Hanna 17 m²
Maiju 19 m²
Jussi 19 m²
Pekka 19 m²
Lyyli 34 m² (esteetön)

Kalustetuissa huoneissa on oma kylpyhuone, minikeittiö ja WLAN. Ne soveltuvat monipuoliseen kulttuurikäyttöön lukuun ottamatta voimakkaita hajuja, ääniä tai tulta sisältäviä toimintoja.

Tilat

Työtilat

Ullakon esiintymistila

Näyttelytilat

Minnan Puoti

Minnan Puoti

Majoitustilat

Kahvila-ravintola

Minnan Salonki